Career opportunities in Norwater AS

Norwater AS is a supplier of ship- and offshore equipment such as Reverse Osmosis fresh Water makers (NorWater) and  HSE products (NorBarrier). In addition the company has a service department. Norwater main office is located in Halsnøy in Sunnhordland.

We are always interested in getting in touch with the right people and even if no specific position is available , please feel free to contact us.

For more information, contact Head of Administration, Ingrid Eide
tel.: +47 90 77 50 35 or e-mail: jobb@norwater.no

Karriere muligheter i Norwater AS

Norwater AS er leverandør av skips- og offshoreutstyr som NorWater (Omvendt Osmose ­vannanlegg), NorBarrier (Sperreprodukt). I tillegg har selskapet en operativ service avdeling. Norwater sitt ­hovedkontor ligger på Halsnøy i Kvinnherad Kommune.

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med riktige mennesker innen våre kjerneområder, så selv om ingen konkret stilling er ledig oppfordrer vi til å sende en åpen søknad.

For mer informasjon, kontakt Administrasjonssjef, Ingrid Eide
tlf.: +47 90 77 50 35   eller e-post: jobb@norwater.no